Information

Visselblåsarfunktion

Vi uppmuntrar alla medarbetare och övriga intressenter att rapportera misstänkta oegentligheter och/eller missförhållanden. Om du vill rapportera misstänkta oegentligheter och/eller missförhållanden gör du det via Atvexas visselblåsarfunktion, eller skicka ett mail till info@atvexa.se. Din rapport är helt anonym.