Svettpärlans skolfasad med SchoolSofts logotyp

Information

Schoolsoft

Vi använder oss av Schoolsoft som plattform för förmedling av information till och för kommunikation med både elever och föräldrar. Som vårdnadshavare får du här ta del av bland annat veckobrev, månadsbrev, scheman och nyheter.