Klagomålshantering

Alla vårdnadshavare får information om att de kan och ska vända sig till rektor om de har klagomål. Denna information finns i vår läsårsinformation och i vårt intranet Schoolsoft. Klagomål lämnas skriftligt via klagomålsblanketten på Schoolsoft och sänds till rektor Mia Bark.