Om skolan

Pedagogisk kvalitet under roliga och variationsrika skoldagar

I en inkluderande och stimulerande skolmiljö växer Svettpärlans elever till självständiga och engagerade individer. På vår skola prioriteras inte bara pedagogisk kvalitet utan även en rolig och variationsrik skoldag. Här får varje elev möjlighet att utvecklas både teoretiskt och fysiskt samtidigt som deras hälsa och välbefinnande värnas om.

Om vår pedagogik

På Svettpärlan skapar vi en variationsrik skolvardag där barn möter utmaningar och ges möjlighet att växa. Vi kombinerar beprövade metoder med nya idéer för att skapa balans mellan det kollektiva och individuella, djup och bredd. Genom progressiv pedagogik och en positiv grundsyn tror vi på att göra skolan rolig och meningsfull.

Om vår profil

Vi strävar efter att vara en hälsofrämjande skola som inspirerar och stärker våra elever. Genom vår idrotts- och hälsoprofil erbjuder vi en bred variation av aktiviteter och fokuserar på att främja välbefinnande och balans i deras liv. Vi värnar om en god fysisk hälsa, näringsrik kost, sömn och avkoppling, samt utvecklar sociala färdigheter och livskunskap. Vi värdesätter en positiv och inkluderande miljö där vi fostrar våra elever till att bli kreativa, ansvarsfulla och samhällsengagerade individer. Genom vår värdegrund och relationsfostran skapar vi en trygg och kärleksfull plats där varje elev vågar följa sin egen väg med mod och självförtroende.

Barn leker med boll på skolgården

Efter utbildningen

Genom hela skoläventyret på Svettpärlan hålls föräldrar uppdaterade via olika kommunikationskanaler. Elever hjälps vidare i sin kunskapsutveckling, lärande och i det sociala samspelet genom skriftliga omdömen, skriftliga individuella utvecklingsplaner, formativ bedömning, utvecklingssamtal och till sist betyg. Att alla elever ska ha möjlighet att nå så långt som möjligt är ett viktigt mål för oss.

Slutbetygen i årskurs 9 blir ett slags kvitto på genomgången utbildning hos oss. Det är sällan någon elev lämnar oss med en eller flera betygsluckor. I stort sett alla elever har historiskt sett kommit in på sitt första handsval på gymnasiet.

Enligt flera lärare på gymnasieskolor runt om matchar Svettpärlebetygen väl de kunskaper och färdigheter som eleverna bär med sig. Och många av våra ”gamla” elever menar att de känner sig väl rustade att börja gymnasiet. Många längtar dock tillbaka till oss och vår familjära skolmiljö.