Frågor och svar

Frågor & svar
Kostar det något att gå på Svettpärlan?
Nej, det är helt kostnadsfritt att gå på skolan.

Vad innebär er profil – idrott och hälsa?
Målet med vår idrotts- och hälsoprofil är att vara en hälsofrämjande arena i vardagen. Vi ser ett stort uppdrag i att stimulera och öka våra elevers lust och vilja att röra på sig samt att förse dem med ett sunt och balanserat förhållningssätt till livet.

Vi har därför en utökad timplan i ämnet idrott och hälsa, ett ”smörgåsbord” av olika aktiviteter, återkommande hälsoteman, simskola i årskurs F-1, friluftsliv och en skidresa i årskurs 8. Allt detta är kostnadsfritt! För den som vill testa sig fram mellan olika aktiviteter är möjligheterna stora. För den som vill satsa hårt på just sin idrott kan vi erbjuda speciella idrottsprofilslösningar.

Från vilka områden kommer eleverna?
Våra elever kommer från nästan hela Karlskrona kommun, med viss tonvikt på Lyckebyområdet.

Hur många elever går det i varje klass?
Svar: Vi har 25 barn i varje klass från årskurs F-9. I årskurs F-1 är det 2 lärare på heltid i varje klass. I årskurs 3-5 har vi en lärare samt speciallärare och dessutom halvklasstimmar.

Lagar ni skolmaten på skolan?
Ja, vi har ett eget tillagningskök med två heltidsanställda kockar som förser oss med fantastiskt vällagad och god mat.

Får man busskort på skolan?
Nej. Till alla aktiviteter som ordnas inom ramen för skoldagen så cyklar vi eller ordnar busstransporter, som skolan då bekostar.