Information

Frågor och svar

Kostar det något att gå på Svettpärlan?2023-06-12T14:56:59+02:00

Nej, det är helt kostnadsfritt att gå på skolan.

Vad innebär er profil – idrott och hälsa?2023-07-26T19:52:24+02:00

Målet med vår idrotts- och hälsoprofil är att vara en hälsofrämjande arena i vardagen. Vi ser ett stort uppdrag i att stimulera och öka våra elevers lust och vilja att röra på sig samt att förse dem med ett sunt och balanserat förhållningssätt till livet.

Vi har därför en utökad timplan i ämnet idrott och hälsa, ett ”smörgåsbord” av olika aktiviteter, återkommande hälsoteman, simskola i årskurs F-1 och friluftsliv. Allt detta är kostnadsfritt! För den som vill testa sig fram mellan olika aktiviteter är möjligheterna stora. För den som vill satsa hårt på just sin idrott kan vi erbjuda speciella idrottsprofilslösningar.

Från vilka områden kommer eleverna?2023-06-12T14:57:42+02:00

Våra elever kommer från nästan hela Karlskrona kommun, med viss tonvikt på Lyckebyområdet.

Hur många elever går det i varje klass?2023-07-26T19:50:25+02:00

Vi har 25-27 elever i varje klass från årskurs F-9. I årskurs F-1 är det 2 lärare på heltid i varje klass. I årskurs 2-5 har vi en lärare samt speciallärare och dessutom halvklasstimmar.

Lagar ni skolmaten på skolan?2023-06-12T15:00:42+02:00

Ja, vi har ett eget tillagningskök med två heltidsanställda kockar som förser oss med fantastiskt vällagad och god mat.

Får man busskort på skolan?2023-06-12T15:00:45+02:00

Nej. Till alla aktiviteter som ordnas inom ramen för skoldagen så cyklar vi eller ordnar busstransporter, som skolan då bekostar.

Har alla som går på Svettpärlan tillgång till fritids?2023-06-12T15:02:00+02:00

Är man i åldern 6-12 år och har en plats på Friskolan Svettpärlan så har man automatiskt en plats på fritids.

Får man vara på fritids när någon av mamma eller pappa är föräldraledig?2023-06-12T15:02:12+02:00

Nej, samma regler som gäller på kommunal skolbarnsomsorg gäller för friskolorna.

Vad kostar det att gå på fritids?2023-07-27T14:28:35+02:00

Maxtaxan gäller, samma taxa som Karlskrona kommun. För barn 1 (alltid familjens yngsta barn) 1097 kr/månad, dock högst 2 procent av hushållets sammanlagda inkomst. För barn 2-3 är kostnaden 548 kr/månad, dock högst 1 procent av hushållets sammanlagda inkomst. Dessa taxor gäller 2023 och byts vid årsskiftet.

Får barnet vara på fritids när någon av mamma eller pappa är arbetslös?2023-06-12T15:02:42+02:00

Ja, fem timmar per vecka.

Kostar det något att gå på Svettpärlan?2023-06-12T14:56:59+02:00

Nej, det är helt kostnadsfritt att gå på skolan.

Har alla som går på Svettpärlan tillgång till fritids?2023-06-12T15:02:00+02:00

Är man i åldern 6-12 år och har en plats på Friskolan Svettpärlan så har man automatiskt en plats på fritids.

Vad innebär er profil – idrott och hälsa?2023-07-26T19:52:24+02:00

Målet med vår idrotts- och hälsoprofil är att vara en hälsofrämjande arena i vardagen. Vi ser ett stort uppdrag i att stimulera och öka våra elevers lust och vilja att röra på sig samt att förse dem med ett sunt och balanserat förhållningssätt till livet.

Vi har därför en utökad timplan i ämnet idrott och hälsa, ett ”smörgåsbord” av olika aktiviteter, återkommande hälsoteman, simskola i årskurs F-1 och friluftsliv. Allt detta är kostnadsfritt! För den som vill testa sig fram mellan olika aktiviteter är möjligheterna stora. För den som vill satsa hårt på just sin idrott kan vi erbjuda speciella idrottsprofilslösningar.

Får man vara på fritids när någon av mamma eller pappa är föräldraledig?2023-06-12T15:02:12+02:00

Nej, samma regler som gäller på kommunal skolbarnsomsorg gäller för friskolorna.

Från vilka områden kommer eleverna?2023-06-12T14:57:42+02:00

Våra elever kommer från nästan hela Karlskrona kommun, med viss tonvikt på Lyckebyområdet.

Vad kostar det att gå på fritids?2023-07-27T14:28:35+02:00

Maxtaxan gäller, samma taxa som Karlskrona kommun. För barn 1 (alltid familjens yngsta barn) 1097 kr/månad, dock högst 2 procent av hushållets sammanlagda inkomst. För barn 2-3 är kostnaden 548 kr/månad, dock högst 1 procent av hushållets sammanlagda inkomst. Dessa taxor gäller 2023 och byts vid årsskiftet.

Hur många elever går det i varje klass?2023-07-26T19:50:25+02:00

Vi har 25-27 elever i varje klass från årskurs F-9. I årskurs F-1 är det 2 lärare på heltid i varje klass. I årskurs 2-5 har vi en lärare samt speciallärare och dessutom halvklasstimmar.

Får barnet vara på fritids när någon av mamma eller pappa är arbetslös?2023-06-12T15:02:42+02:00

Ja, fem timmar per vecka.

Lagar ni skolmaten på skolan?2023-06-12T15:00:42+02:00

Ja, vi har ett eget tillagningskök med två heltidsanställda kockar som förser oss med fantastiskt vällagad och god mat.

Får man busskort på skolan?2023-06-12T15:00:45+02:00

Nej. Till alla aktiviteter som ordnas inom ramen för skoldagen så cyklar vi eller ordnar busstransporter, som skolan då bekostar.

Till toppen