Om skolan: Vår profil

Främjande av både läromiljö och hälsa

Svettpärlan genomsyras av en idrott- och hälsoprofil, där målet är att vara en hälsofrämjande arena i vardagen. Vi ser ett stort uppdrag i att stimulera och öka våra elevers lust och vilja att röra på sig samt att förse dem med ett sunt och balanserat förhållningssätt till livet.

Vi vill fylla våra elever med kärlek, trygghet och tilltro till sin egen förmåga. Att få dem att våga välja sin väg här i livet med högburet huvud. Aldrig på någon annans bekostnad – alltid med mod, kraft och vilja i blicken.

Hälsosam och ansvarstagande skolmiljö för Svettpärlorna

Arbetet med vår profil fokuseras på kretsloppet ”att må bra”. Detta inkluderar bland annat regelbunden fysisk aktivitet, god nutrition, sömn och avkoppling, tidsanvändning, livskunskap och relationsfostran. Vi satsar hårt på att skapa och bibehålla ett gott klimat och samt en bra pedagogisk och social miljö. Vi ser det som en prioriterad uppgift att fostra våra Svettpärlor till kreativa, initiativrika, ansvarsfulla, eftertänksamma, demokratiska och samhällsdugliga medborgare.

Värdegrund och relationsfostran

Vår profil är nära länkad till vår värdegrund och vår relationsfostran. Vi försöker att gestalta värdegrunden i såväl praktiska handlingar som i allmänna förhållningssätt samt att ständigt återskapa en varm och tillåtande Svettpärleatmosfär. Att beskriva önskvärda beteenden och lyfta fram positiva exempel är viktiga inslag i vår skolvardag, likväl som att uppmärksamma arbetet med värderingar och attitydförändringar.

Tre flickor med hjälm står på isen.

Mer idrott och hälsa

I och med vår idrott- och hälsoprofil erbjuder vi en delvis utökad timplan i ämnet idrott och hälsa samt ett ”smörgåsbord” av olika aktiviteter, återkommande hälsoteman, simskola i årskurs F-1 och friluftsliv i olika former och omfång. För den som vill testa sig fram mellan olika aktiviteter är möjligheterna stora och för den som vill satsa hårt på just sin idrott kan vi erbjuda speciella idrottsprofilslösningar tillsammans med Rosenholms Sportscollege.