Fritids

En meningsfull och stimulerande fritid för elevernas utveckling och lärande

Svettpärlans fritidshem skall vara ett komplement till skolan och det innebär att vi ibland har gemensamma teman och aktiviteter med skolan och ibland helt fristående ”frippar” (fritidspedagogiska planeringar). Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid, där lärandet i högre grad än i skolan ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt ska utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

Med ramar och kramar och en massa skratt vill vi göra alla barnens fritidstid hos oss så bra som möjligt.

Två flickor på lekplats utanför skolbyggnad

Fritids rutiner och öppettider

Morgon

Dagen börjar klockan sex på morgonen då fritids öppnar. En god frukostbuffe serveras mellan klockan 6.00-7.00. Om man vill äta frukost ska man vara på fritids senast klockan 7.00.

Efter klockan 7.00 går barnen i år 2-5 och en personal bort till deras fritidsavdelning. År F och 1 stannar kvar på F-1-fritids

Eftermiddag

Fritids startar upp igen klockan 13.15 eller 14.00 beroende på vilken klass man går i. Fritidsdagen avslutas på plan 1 i förskoleklassens lokaler och fritids stänger klockan 17.30.

Måltider på fritids

Mellanmål äter vi klockan 13.20-14.00 i matsalen på plan 3 i två olika grupper. Vid 15.30 är det städdags och 16.00 fruktstund. På fruktstunden varvar vi ner, sitter och pratar, läser, spelar spel med mera.

Frågor och svar om fritids

Har alla som går på Svettpärlan tillgång till fritids?2023-06-12T15:02:00+02:00

Är man i åldern 6-12 år och har en plats på Friskolan Svettpärlan så har man automatiskt en plats på fritids.

Får man vara på fritids när någon av mamma eller pappa är föräldraledig?2023-06-12T15:02:12+02:00

Nej, samma regler som gäller på kommunal skolbarnsomsorg gäller för friskolorna.

Vad kostar det att gå på fritids?2023-07-27T14:28:35+02:00

Maxtaxan gäller, samma taxa som Karlskrona kommun. För barn 1 (alltid familjens yngsta barn) 1097 kr/månad, dock högst 2 procent av hushållets sammanlagda inkomst. För barn 2-3 är kostnaden 548 kr/månad, dock högst 1 procent av hushållets sammanlagda inkomst. Dessa taxor gäller 2023 och byts vid årsskiftet.

Får barnet vara på fritids när någon av mamma eller pappa är arbetslös?2023-06-12T15:02:42+02:00

Ja, fem timmar per vecka.

Till toppen