Fritids

Dagen börjar klockan sex på morgonen då fritids öppnar. En god frukostbuffe serveras mellan klockan 6.00-7.00. Om man vill äta frukost ska man vara på fritids senast klockan 7.00. Efter klockan 7.00 lämnas barnen i år 1-5 på plan 2 (fritidskorridoren) där en personal finns. År F lämnas i sitt klassrum.

Fritids startar upp igen klockan 13.15 eller 14.00 beroende på vilken klass man går i.

Bild på fyra pojkar som står och håller om varandra i skogen på skolgården.

För att skapa kontinuitet och trygghet för barnen är varje medarbetare knuten till en speciell klass. I den klassen har vi varje dag en samling där vi kollar närvaron samt pratar om vad som skall hända under eftermiddagen på fritids. Därefter är det fri/styrd lek ute eller inne, beroende på vad personalen planerat för just sin grupp.

Barn som går i årskurs F-1 håller till på plan 1 i förskoleklassens lokaler och 2-5 håller till på plan 2.

Mellanmål äter vi klockan 13.20-14.00 i matsalen på plan 3 i två olika grupper. Efter det erbjuds barnen en rad olika aktiviteter, som olika former av skapande, fri/styrd lek, aktiviteter i gympasalen har vi tre gånger i veckan.  Vi har utedag en gång per vecka. Då går vi på utflykt någonstans och tar mellanmål med oss. På utedagen varvar vi med någon form av styrd aktivitet och fri lek.

Vid 15.30 är det städdags och 16.00 fruktstund. F-1 är nere och 2-5 på plan 2. På fruktstunden varvar vi ner, sitter och pratar, läser, spelar spel med mera. Fritidsdagen avslutas på plan 1 i förskoleklassens lokaler och fritids stänger klockan 17.30.

Med ramar och kramar och en massa skratt vill vi göra alla barnens fritidstid hos oss så bra som möjligt.

Bild på sex flickor som sitter på trappan på skolgården.

Frågor och svar

Har alla som går på Svettpärlan tillgång till fritids?

Är man i åldern 6-12 år och har en plats på Friskolan Svettpärlan så har man automatiskt en plats på fritids.

Får man vara på fritids när någon av mamma eller pappa är föräldraledig?

Nej, samma regler som gäller på kommunal skolbarnsomsorg gäller för friskolorna.


Vad kostar det att gå på fritids?
Maxtaxan gäller. För barn 1 (alltid familjens yngsta barn) 986 kr/månad, dock högst 2 procent av hushållets sammanlagda inkomst. För barn 2-3 är kostnaden 493 kr/månad, dock högst 1 procent av hushållets sammanlagda inkomst.


Får barnet vara på fritids när någon av mamma eller pappa är arbetslös?
Ja, fem timmar per vecka.