Om skolan: Skolhälsovården

En självklar del av Svettpärlans elevhälsoteam

Elin Ekestubbe Jernby heter vår skolsköterska och hon går hos oss under namnet Syster Elin. Hon finns på plats hos oss tre dagar i veckan. Eleverna kan, med eller utan föräldrar, söka råd, stöd och hjälp hos Elin. På många sätt fungerar hon både som samtalspartner och kurator. Till sin hjälp har hon vår skolläkare Lisa Ekman, som är en pensionerad allmänläkare.

Skolhälsovården bedrivs primärt i ett preventivt syfte med hälsosamtal och hälsokontroller i fokus. Syster Elin jobbar också aktivt med aktuella klasslärare kring ANT (alkohol, narkotika, tobak), sexualitet, samlevnad och relationer, mobbing, kost, konflikthantering, motion och sömn. Självklart har hon tystnadsplikt.

Samtliga medarbetare och alla elever i årskurs 4-9 genomgår årligen HLR-utbildning.

Porträtt av skolans sjuksköterska på sitt kontor

Skolans sjuksköterska Elin