Om skolan: Skolmiljön

Mångsidig och berikande skolupplevelse i naturnära miljö

Svettpärlan är belägen i det natursköna området Gullberna Park, där vi har boksogen och havet alldeles utanför dörren. Vi huserade initialt i huset Djupeskär, men i takt med att verksamheten successivt utökades växte vi ur våra lokaler och grannfastigheten Högholmen, där vi än idag huserar, köptes. Efter en omfattande renovering skedde inflytt inför läsåret 2003/2004 Under årens lopp har renoveringar, ombyggnationer och omflyttning inom huset skett, Bland annat byggdes såväl tillagningskök som NO-labbsal 2011 och 2017 byttes samtliga fönster samt dörrar och en takrenovering skedde. I december 2018 såldes fastigheten till SBB.

Skolbyggnaden

Skolan har tre våningar och varje våningsplan har 850 härliga kvadratmeter. På våning ett hittar du alltid någon från personalen. Här har vi personalrum, personalarbetsplatser samt vår fullt utrustade NO-sal och även vår musiksal. På plan 1 har också förskoleklassen sitt klassrum med tillhörande grupprum och dessa lokaler delas med morgonfritids samt fritids F-1 på eftermiddagstid. I alldeles egna lokaler på plan 1 huserar fritids för åk 2-5 på eftermiddagstid. Vill du träffa vår skolsköterska så har hon sin mottagning på plan 1.

På plan 2 huserar våra elever i klass 1-5. I årskurs 1-5 har man sitt eget hemklassrum med tillhörande grupprum. Varje klassrum har sin speciella färg på fondväggen och ursprungsidén är att byta klassrum inför varje ny årskurs. Vår bildsal, omklädningsrum, specialundervisning och Flex för F-5 och biblioteket är också beläget på detta plan. Hemtrevligt och mysigt med glada färger, så vill vi att upplevelsen av plan 2 ska vara.

Ett par trappor upp ligger plan 3 och här har vi våra äldsta elever sina hemklassrum. Plan 3 har vi försökt inreda i sobra färger och naturmaterial för att främja en lugn och harmonisk miljö. Årskurs 6 har en egen korridor för att långsamt få acklimatisera sig i högstadiemiljön. På plan tre hittar du även vår Hemkunskapssal, specialundervisning och Flex för 6-9 samt tillagningskök och våra matsalar. I souterrängplan finns våra slöjdsalar.

Utomhusmiljön

Vår utomhusmiljö är underbar. Ingen annanstans blir naturen så levande och möjllig att följa årstidernas skiftningar som i närheten av skog och hav tycker vi. Vi har en motorikbana som inbjuder till att klättra, gunga, hoppa och leka. På vår fotbollsplan är det inte helt ovanligt med fotbollslag som består av en blandning av elever från årskurs F-9. I skogen byggs det kojor, stall och det är även här vår naturskola äger rum. Innebandyplanen används flitigt av barn i alla åldrar så även vår scen, basketplan och våra utepingisbord.

Lummig skogsmiljö intill Friskolan Svettpärlan