Vår profil

Målet med vår idrotts- och hälsoprofil är att vara en hälsofrämjande arena i vardagen. Vi ser ett stort uppdrag i att stimulera och öka våra elevers lust och vilja att röra på sig samt att förse dem med ett sunt och balanserat förhållningssätt till livet.


Vi erbjuder därför en utökad timplan i ämnet idrott och hälsa, ett ”smörgåsbord” av olika aktiviteter, återkommande hälsoteman, simskola i årskurs F-1, friluftsliv och en skidresa i årskurs 8. Självklart är allt kostnadsfritt! För den som vill testa sig fram mellan olika aktiviteter är möjligheterna stora. För den som vill satsa hårt på just sin idrott kan vi erbjuda speciella idrottsprofilslösningar.


Arbetet med vår profil fokuseras på kretsloppet att må bra. Detta inkluderar bland annat regelbunden fysisk aktivitet, god nutrition, sömn och avkoppling, tidsanvändning, livskunskap och relationsfostran. Vi satsar hårt på att skapa och bibehålla ett gott klimat och en bra pedagogisk och social miljö. Vi ser det som en prioriterad uppgift att fostra våra Svettpärlor till kreativa, initiativrika, ansvarsfulla, eftertänksamma, demokratiska och samhällsdugliga medborgare.


Vidare är vår profil nära länkad till vår värdegrund och vår relationsfostran. Vi försöker att gestalta värdegrunden i såväl praktiska handlingar som i allmänna förhållningssätt. Att beskriva önskvärda beteenden och lyfta fram positiva exempel är viktiga inslag i vår skolvardag. Detsamma gäller arbetet med värderingar och attitydförändringar.


Vi vill fylla våra elever med kärlek, trygghet och tilltro till sin egen förmåga. Att få dem att våga välja sin väg här i livet med högburet huvud. Aldrig på någon annans bekostnad – alltid med mod, kraft och vilja i blicken.