Vår pedagogik

För oss på Svettpärlan handlar skolgången om ett helt liv. Om en extra frukt om dagen och en god sömn om natten. Om lärorika lektioner och spännande utmaningar. Om föräldrar som bryr sig och lärare som ser varje enskild individ.

Vi tror att barn mår bra av att vara på ställen där de möter utmaningar. Eftersom alla barn är olika, med olika förutsättningar, önskemål och behov, ser vi ett stort uppdrag i att skapa en variationsrikedom i skolvardagen både när det gäller arbetssätt och metoder. Här möter man allt, från traditionell katederundervisning till nytänkande storylinearbete. Och självklart allt mitt emellan.
Vi plockar godbitarna ur det vi läser om, de erfarenheter vi själva gör och de förslag som kommer oss till livs. Gammalt väl beprövat blandas friskt med nya idéer. Och vår strävan är hela tiden att skapa balans. Balans mellan det kollektiva och det individuella. Balans mellan tydliga ramar och det självständiga inom dessa ramar. Balans mellan djupet och bredden.

Våra elever får träna sig i att arbeta i olika konstellationer, ibland inom klassen och ibland i åldersblandade grupper.

Att använda den progressiva pedagogiken, där vi utgår från elevernas tänkande så mycket som möjligt, är viktigt för oss. Nyfikenheten är ju som bekant en stark drivkraft. Vår positiva grundsyn, där vi utgår från att alla våra elever kan, vill och vågar, genomsyrar hela vår verksamhet.

Kort och gott: Det ska vara roligt att gå i skolan!