Skolhälsovården

Bild på skolsköterskan syster Nettan som sitter vid sitt skrivbord.

Anett Berggren heter vår heltidsanställda skolsköterska och hon går hos oss under namnet Syster Nettan.

Eleverna kan, med eller utan föräldrar, söka råd, stöd och hjälp hos Nettan. På många sätt fungerar hon både som samtalspartner och kurator. Till sin hjälp har hon vår skolläkare Lisa Ekman, som till vardags arbetar på Jämjö vårdcentral.

Skolhälsovården bedrivs primärt i ett preventivt syfte med hälsosamtal och hälsokontroller i fokus. Syster Nettan jobbar också mycket aktivt med aktuella klasslärare kring ANT (alkohol, narkotika, tobak), sex- och samlevnad, mobbing, kost, konflikthantering, motion och sömn. Självklart har hon tystnadsplikt.

Samtliga medarbetare och alla elever i årskurs 4-9 genomgår årligen HLR-utbildning.