Efter utbildningen

Genom hela skoläventyret på Svettpärlan hålls föräldrar uppdaterade. Elever hjälps vidare i sin kunskapsutveckling, lärande och i det sociala samspelet genom skriftliga omdömen, skriftliga individuella utvecklingsplaner, formativ bedömning, utvecklingssamtal och till sist betyg. Att alla elever ska ha möjlighet att nå så långt som möjligt är ett viktigt mål för oss.

Slutbetygen i årskurs 9 blir ett slags kvitto på genomgången utbildning hos oss. Det är sällan någon elev lämnar oss med en eller flera betygsluckor. I stort sett alla elever kommer in på sitt första handsval på gymnasiet.

Enligt flera lärare på gymnasieskolor runt om matchar Svettpärlebetygen väl de kunskaper och färdigheter som eleverna bär med sig. Och många av våra ”gamla” elever menar att de var väl rustade att börja gymnasiet.

Många längtar dock tillbaka till oss och vår familjära skolmiljö.