Ansökan

Att sätta upp sitt barn i kö till Svettpärlan är kostnadsfritt och inte bindande på något vis. Ju tidigare man anmäler sitt barn, desto större möjlighet har barnet att komma in på Svettpärlan. Tänk på att uppdatera era kontaktuppgifter om de ändras och att hålla koll även på skräppost i mailkorgen!

Varje åldersgrupp bildar en egen kö. Våra urvalsgrunder är i första hand syskonförtur (efter ködatum) och därefter övriga barn efter ködatum. Köbrev skickas till alla inför antagning till förskoleklassen. Om ni tackar nej till plats eller inte svarar inom angiven svarstid, plockas ni bort från kön. 

Elever som är antagna till förskoleklassen har automatiskt plats i år 1-9. Om det blir någon plats ledig efter antagning till förskoleklassen, kontaktas de köande i turordning. Även här gäller syskonförtur och därefter ködatum.

Gör din ansökan här! 

OBS! Vi har bett vår kösystemsansvariga Schoolsoft att plocka bort frågorna om modersmål och nuvarande skola. De har inte gjort detta ännu, men ni behöver inte svara på de frågorna.

Behandling av personuppgifter

Genom din ansökan till Friskolan Svettpärlan blir du och ditt anmälda barn registrerade i Friskolan Svettpärlans intranät Schoolsoft. Registret innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat. Personuppgifterna används för administration av kön och ev erbjudande av plats på Friskolan Svettpärlan. Det finns ingen möjlighet att stå i kö hos Friskolan Svettpärlan om man inte godtar denna behandling av personuppgifter.  

Dina uppgifter kan komma att hanteras av Schoolsoft som är ett så kallat personuppgiftsbiträde, vilka vi har avtal med. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.

Friskolan Svettpärlan kommer att behålla dina uppgifter så länge ni står i kö hos Friskolan Svettpärlan och därefter kommer dina personuppgifter att raderas.

Behandlingen av dina personuppgifter på Friskolan Svettpärlans Schoolsoft sker med stöd av den rättsliga grunden myndighetsutövning.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Friskolan Svettpärlan. Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Friskolan Svettpärlans verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång till Anna Strenius, 0734-238803 anna.strenius@svettparlan.se  

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen, läs mer om GDPR här.