Skicka en ansökan

Hur kösystemet, intagning och ansökan fungerar hittar du under ansökningssidan. Du är givetvis välkommen att höra av dig med frågor!

Frågor & Svar

Har alla tillgång till fritids som går på Svettpärlan?

Är man i åldern 6-12 år och har en plats på Friskolan Svettpärlan så har man automatiskt en plats på fritids.

Får man vara på fritids när någon av mamma eller pappa är föräldraledig?

Nej, samma regler som gäller på kommunal skolbarnsomsorg gäller för friskolorna.


Vad kostar det att gå på fritids?
Maxtaxan gäller. För barn 1 (alltid familjens yngsta barn) 840 kr/månad, dock högst 2 procent av hushållets sammanlagda inkomst. För barn 2-3 är kostnaden 420 kr/månad, dock högst 1 procent av hushållets sammanlagda inkomst.


Får barnet vara på fritids när någon av mamma eller pappa är arbetslös?
Ja, fem timmar per vecka.

Svettpärlan
Högholmen, 371 54 Karlskrona 
skolan@svettparlan.se Tel 0455-618801