Skicka en ansökan

Hur kösystemet, intagning och ansökan fungerar hittar du under ansökningssidan. Du är givetvis välkommen att höra av dig med frågor!

Allt roligt
har ett slut

Genom hela skoläventyret på Svettpärlan hålls föräldrar uppdaterade. Elever hjälps vidare i sin kunskapsutveckling, lärande och i det sociala samspelet genom skriftliga omdömen, IUP:er, formativ bedömning, utvecklingssamtal och till sist betyg. Att alla elever ska ha möjlighet att nå så långt som möjligt är ett viktigt mål för oss.

Slutbetygen i årskurs 9 blir ett slags kvitto på genomgången utbildning hos oss. Det är sällan någon elev lämnar oss med en eller flera betygsluckor. I stort sett alla elever kommer in på sitt första handsval på gymnasiet.

Enligt flera lärare på gymnasieskolor runt om matchar Svettpärlebetygen väl de kunskaper och färdigheter som eleverna bär med sig. Och många av våra "gamla" elever menar att de var väl rustade att börja gymnasiet.

Många längtar dock tillbaka till oss och vår familjära skolmiljö.

Träffa lärarna
i årskurs 6-9

Målet med vår idrotts- och hälsoprofil är att vara en hälsofrämjande arena i vardagen. Läs mer under
Om skolan

Svettpärlan
Högholmen, 371 54 Karlskrona 
skolan@svettparlan.se Tel 0455-618801