Skicka en ansökan

Hur kösystemet, intagning och ansökan fungerar hittar du under ansökningssidan. Du är givetvis välkommen att höra av dig med frågor!

Så här jobbar vi

För oss på Svettpärlan handlar skolgången om ett helt liv. Om en extra frukt om dagen och en god sömn om natten. Om lärorika lektioner och spännande utmaningar. Om föräldrar som bryr sig och lärare som ser varje enskild individ.


Vi har en tydlig arbetslagsindelning, där mentor och undervisande lärare följer klassen genom de fyra åren. Hemklassrum med elevskåp strax utanför är en vald organisation som vi anser främjar lugn och studiero. Likaså ett sammanhållet schema, med möjlighet till halvklasstimmar i flertalet ämnen. Vi tror definitivt på kvalitet framför kvantitet.


Vår strävan är att undervisningen ska vara mål- och resultatinriktad. Inför varje ny kurs i varje ämne presenteras aktuella mål, upplägg, arbetssätt och metoder samt vad vi kommer att titta på vid bedömningen. Detta samlas också till en LPP (lokal pedagogisk planering), vilken föräldrar och elever lätt hittar via sin inloggning på Schoolsoft.


Att inhämta ämneskunskaper och utveckla färdigheter ska gå hand i hand.. Detta ställer höga krav på variationsrikedom vad gäller arbetssätt och metoder inom varje ämne. Att också balansera den kollektiva kunskapen med den individuella är prioriterat för oss. Merparten av skolarbetet alltid ska ske i skolan. Det medför att vi minimerar läxor och hemuppgifter.


Lärarna coachar och ger återkommande feedback till eleverna. Skriftliga omdömen talar om var varje elev befinner sig och i IUP:n anges delmål, mål och ansvarsfördelning. Det finns möjlighet till specialundervisning om behov föreligger och på "After work" måndag till torsdag erbjuds man extra tid med pedagoger. Vår strävan är att eleverna på Svettpärlan ska kunna kombinera en satsning på både skola och sin idrotts- och fritidsaktivitet.


Kort och gott: På Svettpärlan har du alla möjligheter att nå så långt du vill och kan.

Träffa lärarna
i årskurs 6-9

Målet med vår idrotts- och hälsoprofil är att vara en hälsofrämjande arena i vardagen. Läs mer under
Om skolan

Svettpärlan
Högholmen, 371 54 Karlskrona 
skolan@svettparlan.se Tel 0455-618801