Skicka en ansökan

Hur kösystemet, intagning och ansökan fungerar hittar du under ansökningssidan. Du är givetvis välkommen att höra av dig med frågor!

Skolhälsovården

Anett Berggren heter vår heltidsanställda skolsköterska och hon går hos oss under namnet Syster Nettan.


Eleverna kan, med eller utan föräldrar, söka råd, stöd och hjälp hos Nettan. På många sätt fungerar hon både som samtalspartner och kurator. Till sin hjälp har hon vår skolläkare Ellen Winberg.


Skolhälsovården bedrivs primärt i ett preventivt syfte med hälsosamtal och hälsokontroller i fokus. Syster Nettan jobbar också mycket aktivt med aktuella klasslärare kring ANT, sex- och samlevnad, mobbing, kost, konflikthantering, motion och sömn.


Självklart har hon tystnadsplikt.


Samtliga medarbetare och alla elever i årskurs 4-9 genomgår årligen HLR-utbildning.

Kontakta Syster Nettan


Anett Berggren - 0455-618805
syster.nettan@svettparlan.se

Svettpärlan
Högholmen, 371 54 Karlskrona 
skolan@svettparlan.se Tel 0455-618801